Tag Archives: trąba powietrzna

Trąba powietrzna w Polsce – 14 lipca 2012

traba powietrzna w polsce

W wyniku przejścia lokalnych trąb powietrznych w 14 lipca 2012 roku, które miały miejsce w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz wielkopolskim, ucierpiało wiele rodzin oraz ich dobytek. Doszło do śmierci jednej z poszkodowanych osób, która przebywała na swojej działce w czasie gdy nad tym terenem utworzyło się tornado. Co najmniej kilka osób zostało rannych a towarzyszące trąbom powietrznym nawałnice były przyczyną przewracanych drzew, zniszczonych domów i budynków gospodarczych.

Skala Fujity, szerokość leja i pas zniszczeń

tornado

Do określenia siły tornada, gdzie bierze się pod uwagę zniszczenia jakie powoduje została przyjęta skala Fujity, którą posługuje się większość krajów. Minimalna wartością tej skali jest F0 a maksymalną F5.

Występujące tornada w 75 procentach maja siłę F0 lub F1, 24 procent osiąga siłę F2 bądź F3. Tylko jeden procent posiadają tornada mające siłę F4 i F5, a tylko 0,1 procenta osiągają F5.

Barwa tornada

tornado na pustyni

Tornado może przybierać rożne barwy w zależności od tego z której strony w stosunku do niego znajduje się słońce.

Te powstałe w suchych warunkach, czasem są nawet niewidoczne poza wirującymi odłamkami blisko powierzchni ziemi. Kolor leja kondensacyjnego, podnoszącego mało pyłu oraz odłamków jest szary albo biały.

Tornado przemieszczające się ponad wodą może przybrać barwę białą albo niebieską. Lej przesuwający się wolno i wsysający wiele odłamków jest zazwyczaj ciemny i przybiera kolor materiału jaki przenosi.

Kształt tornada

ksztalt tornada

Kształt większości z tornad to wąski lej kondensacyjny, który ma szerokość nawet kilkaset metrów. Występuję z chmurą odłamków znajdującą się blisko powierzchni ziemi.

Słabe oraz niewielkie trąby lądowe można zobaczyć w postaci małego wiru pyłu, który zawieszony jest w powietrzu blisko powierzchni ziemi. W przypadku niewidocznego leja kondensacyjnego, przy wietrze osiągającym prędkość powyżej 64 km/h cyrkulację definiuje się jako tornado.

Tornado posiadające cylindryczny kształt i względnie małą wysokość określa się mianem tornada kominowego (stovepipe tornado).

Podział tornad

Tornado w USA

Biorąc pod uwagę warunki, w jakich powstają tornada, dzielimy je na dwie grupy:

  • Tornado superkomórkowe
  • Trąby lądowe oraz wodne

Tornado superkomórkowe – jest najbardziej klasycznym i najgroźniejszy jego rodzajem. Ma kształt leja, który posiada różną średnicę, mogą być cienkie przypominające sznurek lub bardzo szerokie. Stanowi większość tornad, które są najbardziej niszczycielskie, najsilniejsze osiągają do 480 km/h (F5 – skala Fujity).

Tornada powstają w wyniku zmiany energii potencjalnej na kinetyczną. Procesy, fizyczne, które związane są z powstawaniem w tornadzie superkomórkowym cyrkulacji powietrza wynikają: z niestabilnej konwekcyjnie atmosfery, w superkomórkach burzowych występuje mezocyklon, istnieją także zmiany kierunku oraz prędkości wiatru wraz z wysokością. Te ostatnie mają wpływ na średnie ruchy komórki oraz ruch tornad występujący na półkuli półn., który jest cyklonalny. Tornada te posiadają dobrze określony cykl rozwoju.