Tag Archives: tornado

Podział tornad

Tornado w USA

Biorąc pod uwagę warunki, w jakich powstają tornada, dzielimy je na dwie grupy:

  • Tornado superkomórkowe
  • Trąby lądowe oraz wodne

Tornado superkomórkowe – jest najbardziej klasycznym i najgroźniejszy jego rodzajem. Ma kształt leja, który posiada różną średnicę, mogą być cienkie przypominające sznurek lub bardzo szerokie. Stanowi większość tornad, które są najbardziej niszczycielskie, najsilniejsze osiągają do 480 km/h (F5 – skala Fujity).

Tornada powstają w wyniku zmiany energii potencjalnej na kinetyczną. Procesy, fizyczne, które związane są z powstawaniem w tornadzie superkomórkowym cyrkulacji powietrza wynikają: z niestabilnej konwekcyjnie atmosfery, w superkomórkach burzowych występuje mezocyklon, istnieją także zmiany kierunku oraz prędkości wiatru wraz z wysokością. Te ostatnie mają wpływ na średnie ruchy komórki oraz ruch tornad występujący na półkuli półn., który jest cyklonalny. Tornada te posiadają dobrze określony cykl rozwoju.