Category Archives: Tornado

Występowanie tornad na świecie

tornado na świecie miami

Tornada występują na wszystkich kontynentach poza Antarktydą. Największą roczną ilość tornad obserwuje się w Stanach Zjednoczonych a przeciętna ich ilość to około 1200. Nie licząc trąb wodnych jest ich i tak ponad cztery razy więcej niż w całej Europie ciągu roku. Intensywność i mechanizmy fizyczne, które powodowane są przez czynniki klimatyczne zależą od regionu występowania. W Europie tornada występują w niemal na całej jej powierzchni za wyjątkiem jej krańców północnych oraz południowych, również w innych krajach: w południowej Brazylii, Urugwaju, wschodniej Argentynie, południowej Afryce, dolinie Gangesu, wschodniej Azji, Australii i Nowej Zelandii.


Skala Fujity, szerokość leja i pas zniszczeń

tornado

Do określenia siły tornada, gdzie bierze się pod uwagę zniszczenia jakie powoduje została przyjęta skala Fujity, którą posługuje się większość krajów. Minimalna wartością tej skali jest F0 a maksymalną F5.

Występujące tornada w 75 procentach maja siłę F0 lub F1, 24 procent osiąga siłę F2 bądź F3. Tylko jeden procent posiadają tornada mające siłę F4 i F5, a tylko 0,1 procenta osiągają F5.


Barwa tornada

tornado na pustyni

Tornado może przybierać rożne barwy w zależności od tego z której strony w stosunku do niego znajduje się słońce.

Te powstałe w suchych warunkach, czasem są nawet niewidoczne poza wirującymi odłamkami blisko powierzchni ziemi. Kolor leja kondensacyjnego, podnoszącego mało pyłu oraz odłamków jest szary albo biały.

Tornado przemieszczające się ponad wodą może przybrać barwę białą albo niebieską. Lej przesuwający się wolno i wsysający wiele odłamków jest zazwyczaj ciemny i przybiera kolor materiału jaki przenosi.


Formacje przypaminające tornada

wir pylowy

Znane są formacje, które z widoku są bardzo podobne do tornad jednak nimi nie są. Należą do nich: tornado linii szkwałów z angielskiego gustnad oraz wir pyłowy z agielskiego Dust devil.

Tornado linii szkwałów jest małą, pionową kolumną wirującego powietrza, która przypomina tornado. Występujące zwykle w przedniej krawędzi burz oraz w strefie gdzie są silne uderzenia wiatru. Wiatr wiejący w wirze zazwyczaj jest słabszy niż ten wiejący w tornadach oraz gustnado i osiąga siłę w skali Fuijty – F0 do F1, może być jednak przyczyną sporych zniszczeń.Powstaje, gdy zimne i suche powietrze znajdujące się na przedniej części chmury, opada przepływając przez ciepłe oraz wilgotne powietrze znajdujące się przed chmurą nadając mu efekt wirowy.


Kształt tornada

ksztalt tornada

Kształt większości z tornad to wąski lej kondensacyjny, który ma szerokość nawet kilkaset metrów. Występuję z chmurą odłamków znajdującą się blisko powierzchni ziemi.

Słabe oraz niewielkie trąby lądowe można zobaczyć w postaci małego wiru pyłu, który zawieszony jest w powietrzu blisko powierzchni ziemi. W przypadku niewidocznego leja kondensacyjnego, przy wietrze osiągającym prędkość powyżej 64 km/h cyrkulację definiuje się jako tornado.

Tornado posiadające cylindryczny kształt i względnie małą wysokość określa się mianem tornada kominowego (stovepipe tornado).